Dokumentace

ISINFINITY

Název funkce

ISINFINITY

Volání v ST

PROGRAM ISINFINITY_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ISINFINITY(REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Porovná hodnotu vstupní proměnné s nekonečnem. Vrátí TRUE, pokud je hodnota kladné nebo záporné nekonečno.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnota

Příklad použití