Dokumentace

Přiřazení regulátoru (nastavení typu)

Pokud máte sestavu založenou v plném módu, nebo chcete přidat další regulátor do sestavy, pravým tlačítkem klikněte na položku „Systém“ a klikněte na "Přidat regulátor". Následně budete dotázáni, jakým způsobem chcete regulátor vyhledat nebo definovat.

Při práci ve zjednodušeném módu máte již po založení sestavy položku PLC automaticky přidanou, ale regulátor je nyní pro sestavu neznámou platformou. Nelze např. zvolit protokol vytvořeného kanálu. Dostupnost různých funkcí se liší podle platformy, je tedy nutné regulátoru přiřadit potřebné vlastnosti. V případě že máte fyzicky k dispozici regulátor, můžete použít přiřazení PLC přes UDP Broadcast nebo přes TCP connection. Pokud PLC není k dispozici, můžete použít přiřazení platformy manuálně.

Vyhledání PLC přes UDP broadcast

Při hledání pomocí UDP broadcastu je potřeba, aby byl počítač, na kterém pracujete, ve stejné síti jako je PLC, které se snažíte detekovat.

Označte regulátor a zmáčkněte tlačítko „Další“.
Pokud máte u PLC viditelný trojúhelník žluté, červené nebo šedé barvy, je potřeba aktualizovat RT běžící na PLC. Více najdete v kapitole Aktualizace RT běžícího regulátoru.

Zmáčkněte OK.

Tímto jste přiřadili k PLC v definovanému v sestavě regulátor mikroPLC.

Vyhledání regulátoru přes TCP (pomocí parametrů pro nahrání)

V případě že známe IP adresu regulátoru a TCP port na kterém poslouchá, můžeme k detekci PLC regulátoru využít TCP spojení. V tomto případě nemusí být regulátor nutně ve stejné síti jako PC, na kterém běží Idekit Studio. Musíme však k němu mít správně nasměrovanou cestu. Typickým příkladem je PLC skrývající se za veřejnou adresou přidělenou WAN straně routeru. V případě přístupu přes veřejnou adresu tedy musíme znát veřejnou IP adresu a vnější port, který je přesměrován na TCP port PLC (defaultně 12346, pokud není nastaven jinak). Tyto dva údaje lze nalézt příp. nastavit ve vlastnostech PLC v poslední sekci dole. Po vyhledání regulátoru přes UDP broadcast se tyto položky automaticky vyplní. V případě, že na PLC či RT není UDP brodcastem dosažitelné, musíme tyto položky vyplnit ručně.

Manuální definice regulátoru

Předešlé dva způsoby detekce předpokládaly fyzickou existenci PLC regulátoru již při přípravě SW. V nejčastějším případě je ale setkání SW technika s náležitým HW až v místě instalace. Přesto je potřeba nastavit správnou platformu, na které poběží Idekit Runtime (nastavit správný typ regulátoru) tak, abyste měli dostupné všechny funkce programu pro konkrétní platformu. Při manuální definici stačí vybrat typ regulátoru, který bude použit. Další informace není potřeba vyplňovat.