Dokumentace

Definice činnosti regulátoru PLC

Regulátor může vykonávat jednu nebo více úloh (tasků) podle toho, jak výkonná je zvolená platforma:

Správným nastavením typu a ostatních parametrů úlohy můžeme optimalizovat výpočetní výkon daného regulátoru. Pro řízení rychlých dějů, jako je například regulace tlaků v hydraulických systémech, budeme požadovat po regulátoru rychlou odezvu, tedy použijeme úlohu typu Freewheeling. Pro řízení pomalejších dějů, jako je například regulace prostoru s velkou tepelnou kapacitou, kde odezvy teploty na změnu topného výkonu jsou řádově v jednotkách ne-li desítkách minut, stačí využít úlohu typu Cyclic. Poslední specifickou možností je úloha Event. Tato možnost se například výborně hodí pro řízení části technologické linky, kdy v době nepřítomnosti obráběného materiálu v dané časti linky vykonávání úlohy zcela postrádá smyslu.

Nastavení typu Freewheeling znamená, že zvolená úloha se bude vykonávat neustále dokola, podle možností PLC. Parametr Poměr doby neaktivity udává dobu čekání na další výpočetní cyklus. Doba se udává jako podíl z doby jednoho výpočetního cyklu. Po prvním výpočetním cyklu tedy regulátor stanoví dobu vykonání a další výpočetní cyklus pozastaví o dobu nastavenou parametrem Poměr doby neaktivity. Bude-li jeden výpočetní cyklus trvat 10 ms a bude nastaven parametr Poměr doby neaktivity na 30 %, po každém výpočetním cyklu pak regulátor bude čekat 3 ms na zahájení dalšího cyklu.

Při nastavení typu Cyclic bude výpočetní cyklus prováděn každou pevně nastavenou periodu. Perioda se nastavuje v ms. Při delších periodách s výhodou využijeme syntaxe ST. Například při nastavení periody 2 h a 30 min napíšeme namísto čísla „8400000“ kódovaný čas „t#2h30m“.

Nastavení typu Event nám nabízí podmíněné vykonání úlohy. Úloha se vykonává buď jednorázově při náběžné či sestupné hraně signálu vybrané dvoustavové proměnné (rising edge, falling edge), nebo je vykonávána nepřetržitě při příchozím signálu o hodnotě 1 nebo 0 (high level, low level).

Postup nastavení jednoduché úlohy

Klikněte na regulátor PLC. V editoru PLC ve spodní části vyberte záložku Tasky. Pravým tlačítkem klikněte do plochy a zvolte položku Přidat task.

V řádku, který se Vám vygeneruje, klikněte do sloupce Mapování programu, v nabídce zvolte požadovaný program, zmáčkněte tlačítko Add a potom tlačítko OK.

Ve sloupci typ vyberte položku freewheeling. Ve spodní části editoru vyskočí červený řádek informující o nutnosti potvrdit změnu. Zmáčkněte OK.