Dokumentace

MAX

Název funkce

MAX

Volání v ST

PROGRAM MAX_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL3:= MAX(IN1:=REAL1, IN2:=REAL2);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí nejvyšší hodnotu ze vstupních hodnot. Počet vstupních hodnot může být více než 2.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota
IN2 ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_ELEMENTARY Výstupní hodnota

Příklad použití