Dokumentace

Funkční bloky a proměnné mi v programu neukazují hodnoty

Zkontrolujte, jestli název tohoto programu nezačíná číslicí. V případě, že program začíná číslicí, zálohujte projekt a přejmenujte název programu s koncovkou .scu v průzkumníku. Pak otevřete v průzkumníku sestavu, z projektu smažte programy, které začínají číslicí, a do sestavy přidejte už přejmenované programy. Po zkompilování projektu programy znovu namapujte na PLC a nahrajte sestavu na PLC.