Dokumentace

Get Exception Error Code

Název funkce

GETEXCEPTIONERRORCODE

Funkce

Funkce vrací čísla chybových hlášení.

Vstupy

Vstup Typ Význam
TASKID SINT ID tasku který se bude sledovat.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DINT Číslo vyjímky která právě nastala.

Chybová hlášení:

    oError = 0,
FormatCategory = 0x01000000,
BuiltInCategory = 0x02000000,
InterpretCategory = 0x04000000,

Format = 0 + FormatCategory,
BuiltIn = 0 + BuiltInCategory,

StackOverflow = 0 + InterpretCategory,
InvalidOpcode = 1 + InterpretCategory,
InvalidOperands = 2 + InterpretCategory,
TwoOperandsRequired = 3 + InterpretCategory,
OperandRequired = 4 + InterpretCategory,
AddrUIDsDoNotMatch = 5 + InterpretCategory,
NonexistentStackEntry = 6 + InterpretCategory,
AddressRequired = 7 + InterpretCategory,
InvalidAddress = 8 + InterpretCategory,
OffsetOutOfRange = 9 + InterpretCategory,
InvalidParameter = 10 + InterpretCategory,
ParamCountMismatch = 11 + InterpretCategory,
IntegerRequired = 12 + InterpretCategory,
ParamMissing = 13 + InterpretCategory,
InvalidCALLParameter = 14 + InterpretCategory,
ParamSizeMismatch = 15 + InterpretCategory,
InvalidReturnValue = 16 + InterpretCategory,
NoReturnValue = 17 + InterpretCategory,
SizeMismatch = 18 + InterpretCategory,
HaltedProgram = 19 + InterpretCategory,
DivideByZero = 20 + InterpretCategory,
BadStackOnReturn = 21 + InterpretCategory,
ThreeOperandsRequired = 22 + InterpretCategory,
UserException = 23 + InterpretCategory,
OutOfBoundsException = 24 + InterpretCategory