Dokumentace

XOR

Název funkce

XOR

Volání v ST

PROGRAM XOR
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3: BOOL;
END_VAR
BOOL3:= BOOL1 XOR BOOL2;
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí exkluzivní disjunkci dvou nebo více vstupů. Výstup je true pokud lichý počet vstupů odpovídá stavu true.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití