Dokumentace

NE

Název funkce

NE

Volání v ST

PROGRAM NE_DEMO
VAR
R1,R2:REAL;
BOOL1: BOOL;
END_VAR
BOOL1:= NE(IN1 := R1, IN2 := R2);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí porovnání dvou vstupů. Výstup je TRUE, pokud je hodnota prvního vstupu jiná než hodnota druhého vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1.. ANY_ELEMENTARY Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> BOOL Výstupní hodnotal

Příklad použití