Dokumentace

BCD_TO_ULINT

Název funkce

BCD_TO_ULINT

Volání v ST

PROGRAM BCD_TO_ULINT_DEMO
VAR
W: WORD;
U: ULINT;
END_VAR
U:= BCD_TO_ULINT(IN1:=W);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí konverzi bitového pole (ANY_BIT) na celočíselný typ. Například hodnotu dvojkového čísla 2#0011_0110_1001 převede na celočíselnou hodnotu 369.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_BIT Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ULINT Výstupní hodnota

Příklad použití

Převod bitového pole o hodnotě 2#0001_0010 (dekadicky 18) na odpovídající hodnotu celočíselného čísla 12.