Dokumentace

Standardní funkční bloky

Standardní funkční bloky jsou použitelné ve všech programovacích jazycích (FUPLA, ST).

Bistabilní klopné obvody

Jméno funkčního bloku V/V datový typ Popis
RS BOOL Klopný obvod RS
SR BOOL Klopný obvod SR

Detekce hran

Jméno funkčního bloku V/V datový typ Popis
R_TRIG BOOL Detekce náběžné hrany
F_TRIG BOOL Detekce sestupné hrany

Čítače

Jméno funkčního bloku V/V datový typ Popis
CTU INT Čítač čítající do zadané hodnoty.
CTU_DINT DINT Čítač čítající do zadané hodnoty.
CTU_LINT LINT Čítač čítající do zadané hodnoty.
CTU_UDINT UDINT Čítač čítající do zadané hodnoty.
CTU_ULINT ULINT Čítač čítající do zadané hodnoty.
CTD INT Čítač od čítající od zadané hodnoty k nule.
CTD_DINT DINT Čítač od čítající od zadané hodnoty k nule.
CTD_LINT LINT Čítač od čítající od zadané hodnoty k nule.
CTD_UDINT UDINT Čítač od čítající od zadané hodnoty k nule.
CTD_ULINT ULINT Čítač od čítající od zadané hodnoty k nule.
CTUD INT Čítač s možností přičítat a odčítat.
CTUD_DINT DINT Čítač s možností přičítat a odčítat.
CTUD_LINT LINT Čítač s možností přičítat a odčítat.
CTUD_UDINT UDINT Čítač s možností přičítat a odčítat.
CTUD_ULINT ULINT Čítač s možností přičítat a odčítat.