Dokumentace

GETTIMEZONEOFFSET

Časový posun

Název funkce

GETTIMEZONEOFFSET

Volání v ST

PROGRAM GETTIMEZONEOFFSET_DEMO
VAR
TIME_OUT: TIME;
END_VAR
TIME_OUT:=GETTIMEZONEOFFSET();
END_PROGRAM

Popis

Blok vrací posun času podle časové zóny, která je nastavená v projektu.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> TIME Výstupní hodnota

Příklad použití