Dokumentace

Nastavení Modbus serveru

Modbus server slouží k předávání dat cizímu PLC. Modbus server je implementovaný pro RTU i TCP (u všech platforem). Modbus server přídame do sestavy pravým klikem myši na PLC - Přidat kanál serveru

Ve vlastnostech kanálu vybereme protokol ModbusServer a linkový protokol Serial (master - slave) nebo TCP (klient - server). Při vybrání linkového protokolu "Serial" vyplňte parametry sériové linky číslo portu,
přenosovou rychlost, počet dat. bitů, paritu a počet stop bitů. U linkového protokolu TCP nemusíte už na úrovni kanálu nic nastavovat.

Do vytvořeného kanálu si přidáme zařízení serveru. Pro Modbus TCP kanál serveru je možné přidat pouze jedno zařízení.

Pokud máte na kanálu serveru nastavený linkový protokol "Serial" (po lince RS232 nebo RS485), ve vlastnostech zařízení vyplňte pouze Modbusovou (linkovou) adresu zařízení (1...255). 

V případě, že máte na kanálu serveru nastavený linkový protokol "TCP" (server), ve vlastnostech zařízení vyplňte "IP adresu zařízení" - pro standardní nastavení ponechte localhost (127.0.0.1) nebo 0.0.0.0,
"Port zařízení" - 502 (standardní Modbus TCP port) a "Adresu zařízení" nastavte na 1 (standardní nastavení linkové adresy u Modbus TCP serveru). 

Editor Modbus serveru se skládá z analogových a digitálních záložek.

V záložce "Analogové" je možné přidávat Holding reg. (čtení i zápis) a Input reg. (čtení). V záložce "Digitální" je možné přidávat Coily (čtení i zápis) a vstupy (čtení). Tyto funkce jsou na sobě nezávislé a můžou mít v editoru zadaný stejný modbusový registr resp. adresu.
Kliknutím pravým tlačítkem myši do obrazovky zařízení si vložíme nový registr nebo proměnnou.

Funkce "Přidat proměnnou" umožňuje hromadné přidání proměnných od editoru pro Modbus server.

Analogové funkce (Holding reg. a Input reg.) a Digitální funkce (Coily a Vstupy) mohodu mít stejný "Počáteční prvek", jelikož se jedná o rozdílné funkce. Na analogové funkce je možné aplikovat transformace:
Převést na INT - Převedení na celočíselný tvar.
Identita - Zachování tvaru hodnoty - pro přenos hodnot word, ale i real (za použití více registrů, viz níže)
Násobení 100 - Vynásobení hodnoty 100 - používá se pro přenos hodnot s desetinnou čárkou, např. teplota 23.56 °C se přenáší jako 2356, v klientském programu je pak nutné hodnotu opět vydělit 100.
Násobení 10 - Vynásobení hodnoty 10
Dělení 100 - Vydělení hodnoty 100
Dělení 10 - Vydělení hodnoty 10

Po vložení všech proměnných do editoru Modbus serveru nahrajte sestavu do PLC.

Upozornění

Pro datové typy, které jsou větší než 16 bit (1 registr), je nutné v editoru Modbus serveru vyhradit 2 a více registrů (např. datový typ REAL - 32 bit. = 2 registry).

Příklad

Na uvedeném příkladu je v editoru pro zařízení Modbus serveru na počátečním prvku 1 mapovaná proměnná na plc1_out s funkcí Holding registr. Na straně klienta je nutné mít u datového bodu nastavené modbusové parametry na počátečním prvku jedna. Po nahrání sestavy do obou PLC je možné z klienta měnit hodnotu na proměnné a pozorovat změnu na serveru.

Po kompilaci a nahrání do obou PLC si můžeme vyzkoušet komunikaci. Po vložení hodnoty do plc1_out se hodnota přehraje do proměnné device_PLC_2_IN.

Stejným postupem si můžeme přiřadit do zařízení více proměnných.