Dokumentace

Analogue Demultiplexer (B10)

Analogový demultiplexer

Název bloku

B10_ANALOGUE_DEMULTIPLEXER

Volání v ST

PROGRAM B10_TEST
VAR
INPUT:REAL;
SELECTOR:INT;
O1,O2: REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B10_ANALOGUE_DEMULTIPLEXER;
END_VAR
FB(IN:=INPUT, SEL:=SELECTOR);
O1:=FB.OUT[1];
O2:=FB.OUT[2];
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok implementuje demultiplexer pro hodnoty formátu REAL.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní hodnota 0
SEL INT Volič výstupu 0
DEFAULT REAL Základní hodnota všech výstupů 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT ARRAY [1..16] OF REAL Výstupní signál

Funkce

Blok implementuje analogový demultiplexer. Nastavení SEL=1 znamená, že IN je nakopírováno na výstup OUT[1], SEL=2 znamená, že IN je nakopírováno na výstup OUT[2], atd. Na všech ostatních výstupech je nastavena hodnota podle parametru DEFAULT. Funkce v případě špatného nastavení (SEL<1 nebo SEL>16): všechny výstupy jsou nastaveny na hodnotu DEFAULT.

Příklad použití