Dokumentace

Bit Composition 8bit (BD18)

Složení 8 bitů

Název funkce

BD18_BIT_COMPOSITION_8BIT

Volání v ST

PROGRAM BD18_8B_TEST
VAR
IN1: ARRAY [0 .. 7] OF BOOL;
O1: USINT;
END_VAR

O1:= LIB.Core.V1_0.BD18_BIT_COMPOSITION_8BIT(IN := IN1);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Funkce provádí bitové složení 8 bitů do jedné celočíselné hodnoty.

Vstupy

Vstup Typ Význam
ENABLED BOOL Povolení provozu
IN ARRAY [0 .. 7] OF BOOL Pole vstupních hodnot
IN0 BOOL První vstup (jednoduchý typ)
IN1 BOOL Druhý vstup (jednoduchý typ)

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT USINT Výstupní hodnota

Funkce

Blok převádí jednotlivé bity IN[0..7] na USINT výstup OUT.

Příklad použití