Dokumentace

Dew Point (T28)

Rosný bod

Název funkce

T28_DEW_POINT

Volání v ST

PROGRAM TEST_T28
VAR 
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL1:= LIB.HVAC.V1_0.T28_DEW_POINT(TEMP:=REAL2, RH:=REAL3);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Funkce počítá z teploty a relativní vlhkosti vzduchu jeho rosný bod při standardním tlaku 101 325 Pa.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
TEMP REAL Teplota vzduchu (°C) 22
RH REAL Relativní vlhkost vzduchu (%rH) 70

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> REAL Teplota rosného bodu vzduchu (°C)

Funkce

Rosný bod je teplota, při níž začne vlhkost obsažená ve vzduchu kondenzovat. Funkce počítá tuto teplotu z teploty a relativní vlhkosti měřeného vzduchu. Vodní pára kondenzuje na plochách a tělesech, která mají teplotu nižší, než je teplota rosného bodu. Pak se na nich tvoří kapky kondenzátu. Chceme-li tedy odvlhčovat vzduch, musíme jej ochladit na teplotu nižší, než je jeho rosný bod. Čím větší je rozdíl teploty rosného bodu a teploty vzduchu, tím vyšší účinek odvlhčování má.

Příklad použití

Z teploty a relativní vlhkosti, měřené v místnosti, se počítá teplota rosného bodu. Po přičtení bezpečnostní konstanty, cca. 3 K, se na tuto bezpečnou teplotu směšováním omezuje teplota chladicí vody, přiváděné do velkoplošných chladicích panelů. Tím je zaručeno, že povrchová teplota panelů nebude nižší než teplota rosného bodu, a tedy nedojde ke kondenzaci vlhkosti na panelech. Tomuto zapojení se říká aktivní ochrana proti kondenzaci vlhkosti (rosení). Aktivní ochrana sice snižuje účinnost chlazení, zato ale není třeba vybavovat každý panel čidlem kondenzace, a především chlazení je omezováno spojitě - postupně, takže i při vyšších nebezpečích kondenzace má chlazení alespoň částečně zachovanou funkci.