Dokumentace

Spojovací čáry v editoru FUPLA

Pospojení bloků, vstupních a výstupních proměnných se provádí tažením spojovací čáry. Najeďte myší na bod vedle názvu proměnné vstupu nebo výstupu bloku, kurzor myši se změní. Stiskněte levé tlačítko myši a pohybem kurzoru začněte táhnout spojovací čáru.

Najeďte myší na jiný bod nebo u bloku najeďte na plus, pod kterým jsou skryty další vstupy nebo výstupy.

Při správném návrhu spojení se barva čáry změní na zelenou. V tuto chvíli můžete tlačítko myši pustit a spojení se vloží do projektu.

Spojovací čáry lze upravovat a posouvat. Označíte-li si čáru jedním klikem myši, změní se barva spoje na oranžovou a zobrazí se body pro úpravu. Přesunem vnitřních bodů lze spojovací čáru tvarovat. Přesunem krajních bodů lze spojovací čáru přepojit na jiný vstup nebo výstup.

Pro zkompilování sestavy je nutné mít všechny viditelné vstupy bloku zapojené.

K vytvoření komplikovanější čáry je možno přidat bod. Levým tlačítkem myši si označte čáru, následně pravým tlačítkem myši otevřete menu spojovací čáry a vyberte "Vytvořit bod". Tento bod slouží jako zlomový bod čáry.

Pozor na spoje, které vedou z výstupu jednoho bloku do vstupu stejného bloku, tyto spoje je potřeba hned po vložení přesunout zpod bloku.