Dokumentace

Ruční režim

Ruční režim slouží k ladění programu v případě, že potřebujeme odzkoušet část programu, kde je připojena hardwarová proměnná, nebo potřebujeme na výstupu funkčního bloku docílit určitého stavu.

Při ladění klikneme pravým tlačítkem myši na proměnnou v žebříčku a zvolíme Ruční režim.

V otevřeném okně vybereme Regulátor, kde se proměnná nachází a zaškrtneme Ruční režim.

Po potvrzení se proměnná v programu podbarví žlutou barvou a hodnota jde libovolně nastavovat.

Stejným způsobem se ruční režim vypíná.

Další možností jak zapnout ruční režim je zapnutí v prohlížeči proměnných. Klikneme pravým tlačítkem myši na proměnnou a vybereme Ruční režim.

Hodnota proměnné se podbarví žlutě.

Další užitečnou vlastností je nastavení výstupů u funkčních bloků do ručního režimu. Při ladění klikneme pravým tlačítkem myši na funkční blok a zvolíme Ruční režim.