Dokumentace

Single Alarm Memory (BD49)

Jednoduchá paměť alarmů

Název bloku

BD49_SINGLEALARMMEMORY

Volání v ST

PROGRAM TEST_BD49
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3:BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD49_SINGLEALARMMEMORY;
END_VAR

FB(IN:=BOOL1, RESET:=BOOL2);
BOOL3 := FB.MEMORY;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Tento blok vám pomůže zvládnout zpracování alarmových hlášení. Připojte alarmový signál na vstup IN. Náběžná hrana vstupu IN nastaví výstup MEMORY=TRUE (paměť alarmu). Alarm může být po odeznění resetován při náběžné hraně vstupu RESET (reset alarmu). V tomto případě, když IN=FALSE, se výstup MEMORY resetováním nastaví na FALSE. Když je alarm stále aktivní (IN=TRUE), nemůže být resetován vstupem RESET, lze jej jen potvrdit vstupem ACK.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstup alarmu False
ACK BOOL Potvrzení. Když IN=TRUE a je náběžná hrana ACK pak ACKNOWLEDGED=TRUE (a stále MEMORY=TRUE) False
RESET BOOL Reset paměti alarmů False

Výstupy

Výstup Typ Význam
ACKNOWLEDGED BOOL Zapamatované - potvrzené alarmové hlášení
MEMORY BOOL Alarm; když přijde alarmové hlášení, tak MEMORY=TRUE
ALRSTATUS INT Uložený stav alarmů (bit 8 odpovídá IN=TRUE, bit 9 odpovídá ACKNOWLEDGED=TRUE, bit 10 odpovídá MEMORY=TRUE)

Příklad použitíV proměnné ALRSTATUS  se uchovává aktuální stav alarmu. Ten může být jeden z následujících:

  • 0: Normal - alarm není přítomen
  • 1280: Alarm - vstup IN je v TRUE, nepotvrzeno, alarm lze potvrdit náběžnou hranou na vstupu ACK
  • 1792: Potvrzen - vstup IN je stále v TRUE, na ACK byla přivedena náběžná hrana
  • 1024: Odezněl - vstup IN přešel z TRUE do FALSE, alarm nebyl potvrzen ani smazán
  • 1536: Nesmazán - alarm byl ve stavu Potvrzen, načež vstup IN přešel do FALSE, alarm lze smazat náběžnou hranou na vstupu RESET a tím přivést do stavu Normal.