Dokumentace

ATANH

Název funkce

ATANH

Volání v ST

PROGRAM ATANH_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= ATANH(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu inverzní trigonometrické funkce k funkci hyperbolický tangens.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota <-1;1>

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití