Dokumentace

Datový typ reference

Reference je proměnná, která bude obsahovat pouze odkaz na proměnnou nebo do instance funkčního bloku. Použitá proměnná může být elementárního nebo odvozeného typu.

  • Deklarace se provádí pomocí klíčového slova REF_TO. Za ním následuje jméno referovaného datového typu.
  • Inicializace pointeru se provádí pomocí operátoru REF=.

Příklad:

VAR
  MyRef: REF_TO INT;
  MyVar: INT;
END_VAR

MyVar:= 100;
MyRef:= REF(MyVar); //nastavení reference na proměnnou
MyRef:= 200;      //v proměnné je nyní nová hodnota 200