Dokumentace

Jak namapovat program na PLC, když mám mapované programy uzamknuté?

Mapované programy jsou uzamknuté, jelikož se nacházíte v odvozeném profilu.

V příkladu na obrázku je odvozený profil s názvem „dev“. Dvakrát poklikejte na „Profil“, tím dojde k odemknutí mapovaných programů.

Pro přidání programu dvakrát poklikejte do mapovaných programů a v dialogovém okně vyberte programy, které chce pro mapování přidat.

V levé části dialogu jsou všechny programy z Vaší sestavy a v pravé časti dialogového okna jsou programy, které se již na PLC vykonávají. Pro provedení změn stiskněte „OK“ v dialogovém okně. Změny se ve vaší sestavě uloží až stisknutím „OK“ v červeném dialogu.

Následně se přepněte do odvozeného profilu a pro provedení změn nezapomeňte sestavu nahrát na PLC.