Dokumentace

Profily

Profily slouží k možnosti nastavení dvojí nebo vícenásobné konfigurace a jednoduchému přepínání mezi konfiguracemi. Profily lze chápat jako sady vlastností jednotlivých objektů v Idekit Studio. Jedná se o vlastnosti jak PLC, tak kanálů, zařízení na kanálech, terminálů a jejich zařízení, zařízení datasource,... Jde tedy především o položky spadající do kategorie "Systém".

Přepínání profilů se provádí dvojklikem levým tlačítkem myši nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a zde Nastavit aktivní. Property (vlastnosti) mohou být děděny od nadřazených profilů. Symboly mají následující význam:

Každá properta v property gridu má vedle hodnoty i značku, která říká, zda se hodnota přenáší s konfigurací či nikoli. Pokud značka chybí, properta není konfiguračně závislá v žádném ohledu.

Pokud je značka červená, properta je závislá na profilu přímo, a buď má defaultní hodnotu (uvnitř bílá), nebo má hodnotu definovanou v matčiném profilu (světle červená), nebo má v dané profilu přímo nastavenou hodnotu (sytě červená).

Pokud je značka zelená, vlastnost je závislá na konfiguraci nepřímo. To znamená, že daná vlastnost je pro každý profil unikátní. Nedochází u ní k dědění mezi profily. Výchozí hodnota při vytvoření profilu pochází z matčiné konfigurace.