Dokumentace

PI-Controller - Heating (B35)

PI regulátor - Topení

Název bloku

B35_REVERSE_PI_CONTROLLER

Volání v ST

PROGRAM B35_TEST
VAR
XIN,WIN,COOLING:REAL;
FB: LIB.CORE.V1_0.B35_REVERSE_PI_CONTROLLER;
END_VAR
FB(X:=XIN, W:=WIN, OUT=>COOLING);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok implementuje PI regulátor (s parametry: pásmo proporcionality, integrační časová konstanta, offset, min/max hodnoty a možnosti nastavit hodnotu pro vypnutý regulátor).

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
W REAL Žádaná hodnota (obvykle teplota) 0
X REAL Řízená hodnota (obvykle teplota) 0
CONTROLLERTYPE CONTROLLERTYPE Typ regulátoru (topení/chlazení) chlazení
BP BOOL Když se nastaví na hodnotu TRUE, chová se jako P regulátor (odepnutí integrační složky) False
ENABLED BOOL Povolení činnosti (FALSE vypne regulátor) True
XP REAL Pásmo proporcionality 30
OFF REAL Offset, přidávaný k žádané hodnotě W 0
TI REAL Integrační časová konstanta [s] 120
MIN REAL Minimální hodnota výstupu OUT (obvykle 0) 0
MAX REAL Maximální hodnota výstupu OUT (obvykle 100) 100
DISVAL REAL Hodnota pro výstup OUT při vypnutí regulátoru (ENABLED=FALSE) 0

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT REAL Výstupní signál (obvykle ventil, otevření 0 až 100 %)
PFACTOR REAL Složka P výstupního signálu
IFACTOR REAL Složka I výstupního signálu

Funkce

Na vstupu regulátoru je odchylka e=(w+Off)-x. Výstup regulátoru je dán out=100/Xp×(e+1/Ti×∫e)+MIN, kde první část je proporcionální složka (P-složka, je popsána v předchozí části) a druhá část je integrační časová složka (I-složka). Pojďme vysvětlit funkci I-složky pomocí obrázku níže: Když out=0 pro t=0 a vstupy jsou w+Off=0, x=-1 pak hodnota I-složky roste, out=100 při t=Ti. I-složka je omezena hodnotou 0-100 před sečtením s proporcionální složkou. Na výstupu je hodnota omezena hranicemi MIN a MAX, viz obrázek bloku B33. I-složka pomáhá optimalizovat regulační proces, "dotáhne" regulovanou veličinu přesně na požadovanou hodnotu, což P-regulátor dokáže jen v jednom bodě.

Blok má vstup bp, který když je true nastaví I-složku na 0.

Parametr enable umožňuje vypnout regulátor. Když enable=true, regulátor je vypnutý a out=disval.

Funkce v případě špatného nastavení:
Když Xp<= 0, pak out=MIN pro x>= w+Off a out=MAX pro x<w+Off. Všimněte si, že I-složka je v tomto případě 0 . Když Ti<= 0, pak je I-složka nastavena na 0. Když MAX<MIN, pak y=MAX (menší hodnota z obou).

Příklad použití