Dokumentace

FIND

Název funkce

FIND

Volání v ST

PROGRAM FIND_DEMO
VAR
STRING1,STRING2: STRING;
OUT: INT;
END_VAR
OUT3:= FIND(IN1:=STRING1, IN2:=STRING2);
END_PROGRAM

Popis

Funkce slouží k nalezení pozice znaku/řetězce v řetězci. Vrací hodnotu začátku prvního výskytu IN2 v IN1. Pokud není výskyt nalezen, OUT:=0.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_STRING Vstupní hodnota
IN2 ANY_CHARS Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_INT Výstupní signál

Příklad použití