Dokumentace

Single Alarm Memory w. Delay (BD56)

Paměť alarmu se zpožděním

Název bloku

BD56_SINGLEALARMMEMORYDELAY

Volání v ST

PROGRAM TEST BD56
VAR
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4,BOOL5 :BOOL;
TIME1 : TIME;
INT1:INT;
FB : LIB.CORE.V1_1.BD56_SINGLEALARMMEMORYDELAY;
END_VAR
FB(IN:=BOOL1,ACK:=BOOL2,RESET:=BOOL3,DELAY:=TIME1);
BOOL4 := FB.ACKNOWLEDGED;
BOOL5 := FB.MEMORY;
INT1 := FB.ALRSTATUS;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok slouží jako alarm s pamětí, blok reaguje na alarm až po uplynutí určitého času.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstup alarmu False
ACK BOOL Zapamatovat stav alarmu False
RESET BOOL Reset paměti alarmu False
DELAY TIME Zpoždění 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
ACKNOWLEDGED BOOL Zapamatované alarmové hlášení
MEMORY BOOL Paměť alarmu
ALRSTATUS INT Stav alarmu - kompozice vstupu, paměti a informace o potvrzení

Funkce

Blok zaznamenává alarmové hlášení. Při příchodu alarmu od vstupu in si blok uloží alarm do paměti až po uplynutí doby delay. Při náběžné hraně od vstupu ack se na výstupu acknowledged uloží informace o tom, že alarm byl potvrzen. Paměťový bit memory lze vyresetovat náběžnou hranou vstupu reset1 nebo reset2.

Hodnoty výstupu alrstatus:

  • alrstatus=256 - min. jeden alarm je aktivní.
  • alrstatus=512 - v paměti acknowledged je min jeden alarm aktivní
  • alrstatus=1024 - memory = true, alarm je nebo byl aktivní, ale ještě ho nikdo nevyresetoval.

Hodnota alrstatus může být součtem dílčích hlášení.

Příklad použití
V proměnné ALRSTATUS se uchovává aktuální stav alarmu. Ten může být jeden z následujících:

  • 0: Normal - alarm není přítomen
  • 1280: Alarm - vstup IN je v TRUE, nepotvrzeno, alarm lze potvrdit náběžnou hranou na vstupu ACK
  • 1792: Potvrzen - vstup IN je stále v TRUE, na ACK byla přivedena náběžná hrana
  • 1024: Odezněl - vstup IN přešel z TRUE do FALSE, alarm nebyl potvrzen ani smazán
  • 1536: Nesmazán - alarm byl ve stavu Potvrzen, načež vstup IN přešel do FALSE, alarm lze smazat náběžnou hranou na vstupu RESET a tím přivést do stavu Normal.