Dokumentace

Digital Filter (BD15)

Digitální filtr

Název bloku

BD15_DIGITAL_FILTER

Volání v ST

PROGRAM BD15_TEST
VAR
IN1, OUT1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_0.BD15_DIGITAL_FILTER;
END_VAR
FB(IN:=IN1);
OUT1:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok převádí vstup IN na výstup OUT s jedním omezením – blok neumožňuje měnit logickou hodnotu OUT více jak jednou za T sekund. Blok filtruje rychlé oscilace od vstupu, Viz. obrázek níže. Blok je obvykle připojen do zařízení, které trpí rychlým zapínáním a vypínáním.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní hodnota False
T TIME Blok neumožňuje měnit výstup OUT rychleji než jednou za T sekund 5 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Filtrovaný výstupní signál
TRES TIME Čas bloku je připraven změnit výstup (TRES = 0 - blok je připraven, TRES > 0 - blok čeká)

Příklad použití