Dokumentace

TOD_TO_LTOD

Název funkce

TOD_TO_LTOD

Volání v ST

PROGRAM TOD_TO_LTOD_DEMO
	VAR
		TOD1: TOD;
		LTOD1: LTOD;
	END_VAR

	LTOD1:=TOD_TO_LTOD(TOD1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 TOD Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LTOD Výstupní hodnota

Příklad použití