Dokumentace

BYTES_TO_STRING

Název funkce

BYTES_TO_STRING

Volání v ST

PROGRAM BYTES_TO_STRING_DEMO
VAR
L:DINT:=4;
BYTE1 ARRAY[0..3] OF BYTE :=[65,64,65,55];
OUTPUT_STRING: STRING;
BYTES: BYTE_PTR;
END_VAR
BYTES:=ADR(BYTE[0]);
OUTPUT_STRING:=BYTES_TO_STRING(BYTES:=BYTES, L:=L);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede hodnotu ASCII znaku na řetězec znaků.

Vstupy

Vstup Typ Význam
BYTES BYTE_PTR Ukazatel na první byte, kde jsou uloženy znaky v ASCII kodu.
L DINT Počet vyčítaných znaků.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> STRING Výstupní řetězec znaků.

Příklad použití