Dokumentace

Měřič nekomunikuje pomocí sekundární adresy

Ve vlastnostech měřiče zvolte možnost „Použít sekundární adresu“ a přehrajte sestavu na PLC