Dokumentace

SIN

Název funkce

SIN

Volání v ST

PROGRAM SIN_DEMO
VAR
REAL1,REAL2: REAL;
END_VAR
REAL2:= SIN(IN:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu trigonometrické funkce sinus.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_REAL Vstupní hodnota (v radiánech)

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_REAL Výstupní hodnota

Příklad použití