Dokumentace

PLC Time (B99)

Čas PC

Název bloku

B99_PCTIMENODE

Volání v ST

PROGRAM TEST B99
VAR
LINT1 : LINT; // CAS V SEKUNDÁCH
SINT1,SINT2,SINT3 :SINT;
END_VAR
LINT1 := LIB.CORE.V1_0.B99_PCTIMENODE(LOCAL:=TRUE, SEC=>SINT1,MIN=>SINT2,HOUR=>SINT3);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok vrací systémový čas PLC ve formátu UTC nebo podle místní časové zóny. Dále vrací dílčí části času.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
LOCAL BOOL Místní nebo UTC čas (UTC =false, místní =true) True

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LINT Čas v s
MSEC INT Milisekundy (Není podporováno v miniPLC)
SEC SINT Sekundy
MIN SINT Minuty
HOUR SINT Hodiny
DAY SINT Dny
WDAY SINT Den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota)
MON SINT Měsíce
YEAR INT Roky
DAYLIGHT BOOL daylight=true znamená, že právě je letní čas (má význam jen u lokálního času)
REMAINDAY SINT Počet dní do konce měsíce (poslední den: remainday = 0)

Funkce

Blok nabízí aktuální čas SoftPLC. Výstup => dává celkový čas v sekundách od 1.1.1970, 0:00 a výstup wday určuje den v týdnu (0 = neděle, 1 = pondělí, ..., 6 = sobota).

Parametr local určuje, zda jsou nastaveny výstupy na místní čas počítače nebo na čas UTC (local=true znamená čas PC).

Poznámka

V MiniPLC projektů výstup msec=0.

Příklad použití

Blok vrací místní čas a informaci o tom že je letní čas. Výstup REMAINDAY se dá použít pro vzorkování, odečty nebo hlášení kumulovaných hodnot (kalorimetry, elektroměry...) ke konci měsíce - nemusíme řešit, zda měsíc má 31, 30 nebo 28 dní, odečet se provede, je-li REMAINDAY = 0.