Dokumentace

Solar Calculator (T40)

Solární kalkulátor

Název funkce

T40_SOLARCALCULATOR

Volání v ST

PROGRAM TEST_T40
VAR
DT1,DT2,DT3: DT;
REAL1,REAL2,REAL3,REAL4: REAL;
BOOL1: BOOL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T40_SOLARCALCULATOR;
END_VAR
FB(DATETIME:= DT1, LATITUDE:= REAL1, LONGITUDE:= REAL2, SUNSHINE=> BOOL1, AZIMUTH=> REAL3, ALTITUDE=> REAL4, SUNRISE=> DT2, SUNSET=> DT3);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Funkce počítá pro zadaný čas a zeměpisnou délku a šířku polohu Slunce vzhledem k místu pozorovatele. Dále poskytuje proměnnou s informací, zda je Slunce nad obzorem, a čas východu a západu Slunce v aktuálním dni. Blok se používá pro řízení žaluzií či rolet a v aplikacích pro monitoring fotovoltaických elektráren.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
DATETIME DT Datum a čas, pro které se poloha slunce počítá 0001-01-01-00:00:00
LATITUDE REAL Zeměpisná šířka ve stupních (°) jako desetinné číslo 50
LONGITUDE REAL Zeměpisná délka ve stupních (°) jako desetinné číslo 14,3999996185303

Výstupy

Výstup Typ Význam
SUNSHINE BOOL True, pokud je Slunce nad obzorem
AZIMUTH REAL Vodorovný úhel, pod nímž je Slunce vzhledem k pozorovateli
ALTITUDE REAL Svislý úhel, pod nímž je Slunce vzhledem k pozorovateli
SUNRISE DT Datum a čas východu Slunce v aktuálním dni
SUNSET DT Datum a čas západu Slunce v aktuálním dni

Funkce

Solární kalkulátor vychází z rovnic pro zdánlivý pohyb Slunce kolem Země. Zeměpisná šířka a délka budou obvykle konstanty - výpočet má smysl pro místo instalace PLC.

Příklad použití

Proměnná ALARMS_ENABLED je dále použita k odblokování veškerých alarmů ve FV elektrárně. Alarmy mohou být aktivní pouze pokud jsou povoleny globální proměnnou ENABLE_ALARMS, pokud je Slunce nad obzorem (výstup SUNSHINE bloku T40 je TRUE) a čidlo osvitu měří hodnotu vyšší než asi 300 W/m2.