Dokumentace

ADD

Název funkce

ADD

Volání v ST

PROGRAM ADD_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL3:= ADD(IN1:=REAL1, IN2:=REAL2);
END_PROGRAM

Popis

Funkce add vrátí hodnotu součtu vstupních číselných typu. Počet vstupních číselných typu může být více než 2.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_MAGNITUDE Vstupní hodnota
IN2 ANY_MAGNITUDE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_MAGNITUDE Výstupní signál

Příklad použití