Dokumentace

Klíčová slova

Klíčová slova jsou unikátní kombinací znaků použitých jako individuální syntaktický element. Na velikosti písmen v tomto případě nezáleží. Klíčová slova se nesmějí používat pro vytváření jakýchkoli uživatelských jmen.

K rezervovaným klíčovým slovům patří:

Příklad:

FOR, for, FALSE, TRUE, TIME#, BOOL, INT, AT, VAR, RETAIN, CONSTANT, FUNCTION, END_FUNCTION, FUNCTION_BLOCK, PROGRAM