Dokumentace

Switch-On Delay (IEC 61131)

Název bloku

TON

Volání v ST

PROGRAM TON_DEMO
VAR
BOOL1,BOOL2: BOOL;
TIME1,TIME2: TIME;
FB:TON;
END_VAR
FB(IN:=BOOL1,PT:=TIME1,Q=>BOOL2,ET=>TIME2);
END_PROGRAM

Popis

Blok provádí zpoždění sepnutí vstupního signálu. Odepnutí není zpožděno.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní signál False
PT TIME Čas zpoždění náběhu 0 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
Q BOOL Výstupní signál
ET TIME Čas od zapnutí vstupního signálu in

Příklad použití