Dokumentace

DIV

Název funkce

DIV

Volání v ST

PROGRAM DIV_DEMO
VAR
REAL1,REAL2,REAL3: REAL;
END_VAR
REAL3:= DIV(IN1:=REAL1, IN2:=REAL1);
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu podílu vstupních hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN1 ANY_NUM Vstupní hodnota
IN2 ANY_NUM Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_NUM Výstupní signál

Příklad použití