Dokumentace

Analogue Shift Register (B110)

Název bloku

B110_SHIFT_REGISTER

Volání v ST

PROGRAM TEST B110
VAR
REAL1: REAL;
BOOL1: BOOL;
ARRAYREAL: ARRAY[1..24] OF REAL;
FB : LIB.CORE.V1_0.B110_SHIFT_REGISTER;
END_VAR
FB(IN:=REAL1,BR:=BOOL1,OUT=>ARRAYREAL);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Posuvná paměť na 24 analogových hodnot.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN REAL Vstupní hodnota 0
BR BOOL Řízení posunu (při náběžné hraně) False

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT ARRAY[1..24] OF REAL Pole 1..24
SHIFTTIME DT Čas, kdy byl poslední posun

Funkce

Blok funguje jako posuvný registr, při náběžné hraně na vstupu br dojde k uložení vstupní hodnoty in na první pozici výstupu out a všechen předchozí obsah na výstupu se posune o jednu pozici. Výstup shifttime říká, kdy bylo poslední uložení nové hodnoty.

Příklad použití


Blok se používá pro tvorbu orientačních sloupcových grafů, pro výpočty hodinových diferencí atd.