Dokumentace

GETLOCALTIME

Název funkce

GETLOCALTIME

Volání v ST

PROGRAM GETLOCALTIME_DEMO
VAR
DT1: DT;
END_VAR
DT1:= GETLOCALTIME();
END_PROGRAM

Popis

Vrátí hodnotu místního času.

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> DT Výstupní hodnota

Příklad použití