Dokumentace

Ladění

Po nahrání projektu do PLC lze sledovat hodnoty proměnných v Prohlížeči proměnných.

Stiskem tlačítka "Start ladění" se v případě jednoho PLC spustí ladění. V případě více PLC se otevře nabídka s nastavením, můžete ladit všechny PLC nebo jen jedno vybrané.

V prohlížeči proměnných se zobrazí tolik sloupečků "... Hodnota" a "... Poslední komunikace", kolik zrovna ladíte PLC. Hodnota lze při ladění měnit, pokud ji běžící program nepřepisuje.

V programu ST můžete u jednotlivých řádků kódu sledovat stavy proměnných, ale nemůžete do nich zapisovat.

Ladění ve FUPLE umožňuje zobrazit hodnoty vstupující a vystupující z funkčních bloků. Při kliknutí na funkční blok se ve vlastnostech zobrazí i hodnoty vstupů a výstupů, které jsou skryty.

Ladění ukončíte tlačítkem "Stop ladění".