Dokumentace

Mezery

Uživatel může vložit jednu nebo více mezer kamkoliv v textu programu, kromě do klíčových slov, literálů, výčtových typů, identifikátorů a proměnných. Mezera (white space) je definována jako znak s kódovou hodnotou 32 dekadicky. Podobně se také vyhodnocuje znak tabulátoru (tab) a konce řádku (newline).