Dokumentace

Boolean Memory (BD51)

Logická paměť

Název bloku

BD51_BOOLEAN_MEMORY

Volání v ST

PROGRAM TEST BD51
VAR
BOOL1, BOOL2, BOOL3, BOOL4, BOOL5, BOOL6, BOOL7, BOOL8: BOOL;
FB : LIB.CORE.V1_0.BD51_BOOLEAN_MEMORY;
END_VAR
FB.IN[1]:=BOOL3;
FB.IN[2]:=BOOL4;
FB.IN[3]:=BOOL5;
FB(BR:= BOOL1,DELAYONLY:=BOOL2);
BOOL6 := FB.OUT[1];
BOOL7 := FB.OUT[2];
BOOL8 := FB.OUT[3];
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.0

Popis

Blok slouží jako propust nebo jako zpožďovač, který zpozdí výstup o jeden cyklus oproti vstupu.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN MULTIIOBOOL Pole vstupů [False,...,False]
BR BOOL Řízení náběžnou hranou False
BF BOOL Řízení sestupnou hranou False
BINIT BOOL Inicializace, pokud je binit=false pak out=binitval True
BINITVAL BOOL Hodnota inicializace. False
DELAYONLY BOOL Funkce výstupu False
IN0..IN15 BOOL Vstupy  

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT MULTIIOBOOL Pole výstupů
OUT0..OUT15 BOOL Výstupy

Funkce

Pokud je vstup delayonly= true, tak se blok chová jako zpožďovač o jeden cyklus. Pokud vstup delayonly= false, blok je řízen signály br a bf. Signál br reaguje na náběžnou hranu a uloží na výstup hodnoty proměnných ze vstupů. Stejně tak bf reaguje na sestupnou hranu a uloží vstupy na výstup. Když je binit = false, tak se na výstup uloží hodnota binitval. V případě, že binit = true, výstupy nejsou inicializované. Vstupy je možno připojit dvěma způsoby, buď jako multireal na vstup in nebo samostatně na vstupy in0, in1,..: zvolený signál myší připojíte na vstup in0,in1 a další signály připojujete tak, že natáhnete myší signál na modul a v modulu na červený čtverec, kde připojíte proměnnou na in+. Stejně se připojují i výstupy. POZOR, rozsah indexování v ST je od 1 do 16, nikoliv 0 ... 15.

 

Příklad použití