Dokumentace

LREAL_TO_STRING

Název funkce

LREAL_TO_STRING

Volání v ST

PROGRAM LREAL_TO_STRING_DEMO
VAR
STRING1: STRING;
LREAL1: LREAL;
USINT1: USINT;
END_VAR
STRING1:=LREAL_TO_STRING(VALUE:=LREAL1,DECIMAL:=USINT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede hodnotu vstupu value na řetězec. Vstupní hodnotou decimal se nastaví, kolik bude převedeno desetinných míst.

Vstupy

Vstup Typ Význam
VALUE ANY_LREAL Vstupní hodnota
DECIMAL ANY_USINT Počet desetinných míst

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_STRING Výstupní hodnota převedená na řetězec

Příklad použití