Dokumentace

Přerušení

Při ladění je možno si program krokovat a sledovat, co se v programu mění. Body přerušení si můžeme vložit jak při programování, tak při ladění programu.

ST

Bod přerušení je možno vložit dvěma způsoby: buď kliknutím myši před číslo řádku v programu, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a z nabídky kliknout na "Body přerušení -> Vložit bod přerušení".

Vložené body přerušení jsou zaznamenány v záložce "Body přerušení"

Při zastavení programu na určitém bodě přerušení je v záložce "Stav systému" vidět, kde je program zastaven.

V programu je aktuální pozice zastavení programu znázorněna žlutou šipkou.

FUPLA

Ve fuple se přerušení chová podobně jako v editoru ST: buď kliknutím pravým tlačítka myši a z nabídky kliknout na "Body přerušení -> Vložit bod přerušení", nebo si kliknutím označit blok a klávesou "F9" přidat/odebrat přerušení.

Bod přerušení se ve fuple zobrazí stejně jako u programu ST. Blok, na kterém se zastavilo krokování, je označen žlutou šipkou. V pravém dolním rohu bloku je zobrazeno číslo, které určuje pořadí krokování.

Krokování přerušení:

Pokračovat [F5] - Program přejde k dalšímu bodu přerušení.

Krok přes [F10] - Program přejde k dalšímu příkazu (nemusí být bodem přerušení).

Krok dovnitř [F11] - Program přejde k dalšímu příkazu nebo vstoupí do funkce/metody z příkazu aktuálního (označeného šipkou, pokud je na řádce sám).

Krok ven [Shift+F11] - Program vyskočí z funkce-metody nahoru, odkud byla funkce-metoda volána.

Přerušení [Ctrl+Alt+Pause] - Program se zastaví na aktuální pozici, od této pozice je možno krokovat.

Příklad krokování přerušení v ST

Ukázkový příklad ukáže krokování změn hodnoty proměnných a krokování ve volané funkci, která vypočítá čtvrtou mocninu. Při startu ladění se přerušení zastaví na prvním bodě přerušení.

Stiskem tlačítka Pokračovat [F5] skočíme na následující bod přerušení na řádku 8.

Pokud si do volané funkce nevložíme žádný bod přerušení, ale chceme sledovat stav programu i při chodu funkce, musíme použít tlačítko Krok dovnitř [F11].

V zavolané funkci se můžeme pohybovat tlačítky Krok přes [F10] a Krok dovnitř [F11].

Ze zavolané funkce se dostaneme buď až když odkrokujeme všechny řádky kódu funkce, nebo stisknutím tlačítka Krok ven [Shift+F11], které vyskočí na volání funkce, a nebo stiskem tlačítka Pokračovat [F5], které program posune na další bod přerušení.

Z posledního bodu přerušení se krokováním dostaneme na první bod přerušení.

Příklad krokování přerušení ve FUPLE

Ukázkový příklad ukáže krokování sčítání, odčítání a krokování ve funkci. Při začátku krokování se program zastaví na prvním bodě přerušení.

K dalšímu bodu přerušení se nejrychleji dostaneme pomocí tlačítka Pokračovat [F5].

Krokováním Krok přes [F10] a Krok dovnitř [F11] můžeme odkrokovat až do vnitřního kódu funkce. Vyskočit z funkce můžeme pomocí tlačítka Krok ven [Shift+F11].