Dokumentace

Jmenný prostor (namespace)

Jmenný prostor slouží jako jazykový nástroj pro vytváření kombinovaných entit, především pro knihovní a modulární účely. Jeho základní vlastností je možnost vnoření (např. lib.core.v1_0). Stejný identifikátor pak může být použit v rámci odlišného jmenného prostoru. Užití jmenného prostoru pak může být globální, v rámci jednotky, zápisem direktivy USING, nebo lze použít lokální objektový přístup k jmennému prostoru pomocí prefixu před užitím daného objektu.

Deklarace:

NAMESPACE name_of_namespace
END_NAMESPACE

Užití:

USING name_of_namespace;

Příklad:

NAMESPACE Lib.My_Lib.V1_0
...
END_NAMESPACE

USING System.IO;
USING Lib.My_Lib.V1_0;

a:= Lib.core.v1_0.b36_pid_controller.out;