Dokumentace

Nastavení

Do nastavení programu Idekit se dostaneme přes záložku Nástroje.

Jazykové nastavení: K výběru je český, anglický nebo turecký jazyk. Změna jazyku se projeví po vypnutí a následném zapnutí programu.

Filtrování v Průzkumníku sestavy je užitečná vlastnost u větších projektů.

Uložení rozložení při ukončení: Program si zapamatuje, jak byla rozmístěna okna, a při příštím spuštění projektu se otevře stejně.

Zobrazit hodnoty ladění v ST editoru: Při ladění se budou v kódu ST programu zobrazovat aktuální hodnoty proměnných.

Hledání v Prohlížeči proměnných "na Enter": Vyhledávání v prohlížeči proměnných probíhá stiskem klávesy "Enter". V opačném případě probíhá vyhledávání po zadání znaků automaticky.

Barevný motiv umožňuje přepnout vývojové prostředí mezi světlým a tmavým motivem.