Dokumentace

Switch-On/Off Delay (BD14)

Zpožděné zapnutí/vypnutí

Název bloku

BD14_SWITCHONOFFDELAY

Volání v ST

PROGRAM BD14_TEST
VAR
IN1,OUT1: BOOL;
FB: LIB.CORE.V1_1.BD14_SWITCHONOFFDELAY;
END_VAR
FB(IN:=IN1);
OUT1:=FB.OUT;
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\CORE

Verze

V1.1

Popis

Blok zpoždění zapnutí/vypnutí transformuje vstupní signál IN tak, že každá náběžná hrana je zpožděna o TON a každá sestupná hrana signálu IN je zpožděna o TOFF. Parametr TRES udává zbývající čas zpoždění. Vstup RESET slouží k vynulování hodnoty TRES.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
IN BOOL Vstupní hodnota True
RESET BOOL Vynuluje hodnotu TRES False
IGNORESTARTEDGE BOOL Pokud je TRUE, nedojde k inicializaci po startu programu False
TOFF TIME Hodnota zpoždění pro vypnutí 30 s
TON TIME Hodnota zpoždění pro zapnutí 30 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
OUT BOOL Výstupní signál
TRES TIME Zbývající čas zpoždění

Příklad použitíJedná se v podstatě o digitální filtr, který ignoruje příliš rychlé změny signálu.

Starší verze


Verze V1.0 je označena jako BROKEN. Obsahovala chybu inicializace vstupu IGNORESTARTEDGE. Při prvním cyklu běhu programu byla ignorována hodnota na vstupu IN a nebyl započat odpočet zpožděné reakce, i když byl blok jinak správně nastaven.