Dokumentace

DATE_TO_LTOD

Název funkce

DATE_TO_LTOD

Volání v ST

PROGRAM DATE_TO_LTOD_DEMO
VAR
DATE1: DATE;
LTOD1: LTOD;
END_VAR
LTOD1:=DATE_TO_LTOD(DATE1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce převede na výstup hodnotu vstupní hodnoty ve tvaru denního času.

Vstupy

Vstup Typ Význam
in1 DATE Vstupní hodnota

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> LTOD Výstupní hodnota

Příklad použití