Dokumentace

SHL

Název funkce

SHL

Volání v ST

PROGRAM SHL_DEMO
VAR
WORD1,WORD2: WORD;
INT1: INT;
END_VAR
WORD2:= SHL(IN:=WORD1,N:=INT1);
END_PROGRAM

Popis

Funkce provádí bitový posun vstupu. Hodnotu doplňuje zleva nulami.

Vstupy

Vstup Typ Význam
IN ANY_BIT Vstupní hodnota
N ANY_INT Počet bitů, o kolik se hodnota posune směrem doleva

Výstupy

Výstup Typ Význam
=> ANY_BIT Výstupní hodnota

Příklad použití