Dokumentace

Three Point P-Controller (T8)

Tříbodový P regulátor

Název bloku

T8_THREE_POINT_CONTROLLER

Volání v ST

PROGRAM TEST_T8
VAR
REAL1,REAL2,REAL3,REAL4,REAL5,REAL6 : REAL;
TIME1,TIME2,TIME3,TIME4,TIME5,TIME6 :TIME;
BOOL1,BOOL2,BOOL3,BOOL4,BOOL5,BOOL6 :BOOL;
FB: LIB.HVAC.V1_0.T8_THREE_POINT_CONTROLLER;
END_VAR
FB(X:= REAL1, W:= REAL2, BCRASH:= BOOL1, BR:= BOOL2, ENABLED:= BOOL3, BSP:= BOOL4, TOLMIN:= REAL3, TOLMAX:= REAL4, TROPEN:= TIME1, TRCLOSE:= TIME2, T0:= TIME3, TIMPMIN:= TIME4, TIMPMAX:= TIME5, CLOSE=>BOOL5, OPEN=>BOOL6, OUT=>REAL5, TIMEPERIOD=>TIME6);
END_PROGRAM

Knihovna

LIB\HVAC

Verze

V1.0

Popis

Blok pracuje jako P regulátor s tříbodovým výstupem.

Vstupy

Vstup Typ Význam Výchozí hodnota
X REAL Skutečná (měřená) hodnota regulované veličiny 0
W REAL Požadovaná hodnota regulované veličiny 0
BCRASH BOOL Signál pro rychlé uvedení do bezpečné polohy, při aktivaci je výstup pro uvedení do bezpečné polohy trvale aktivní False
BR BOOL Resetovací (synchronizační) vstup pro přechod do bezpečné polohy a vynulování vnitřního počitadla polohy False
ENABLED BOOL Povolena synchronizace False
T0 TIME Délka mezery (pauzy) mezi impulsy 4 s
TIMPMAX TIME Max. délka výstupního impulsu 2,5 s
TIMPMIN TIME Min. délka výstupního impulsu 1,5 s
TOLMAX real Horní omezení tolerance
  • |X-W|>TOLMAX – délka řídicího impulsu je TIMPMAX,
  • TOLMIN<=|X-W|<=TOLMAX – délka řídicího impulsu se periodicky mění mezi TIMPMIN a TIMPMAX.
2
TOLMIN REAL Spodní omezení tolerance - při |X-W|<TOLMIN jsou výstupy neaktivní 1
TRCLOSE TIME Čas přeběhu pohonu ze 100 % do 0 % 65 s
TROPEN TIME Čas přeběhu pohonu z 0 % do 100 % 65 s

Výstupy

Výstup Typ Význam
CLOSE BOOL Povel k zavírání
OPEN BOOL Povel k otevírání
OUT REAL Předpokládaná poloha ventilu (0-100 %)
TIMEPERIOD TIME Pomocná hodnota - spočítaná délka periody řídicích impulsů

Funkce

Blok se používá v případech, kde chceme řídit tříbodovou výstupní periferii (pohon ventilu nebo klapky) pomocí P regulátoru. Délka výstupního impulsu je proporcionálně úměrná rozdílu mezi skutečnou a požadovanou hodnotou. Místo zesílení či šířky pásma se nastavují parametry T0, TIMPMAX a TIMPMIN.


Příklad použití

Použití je podobné jako u funkčního bloku T2, kde P-kontroler je již obsažen v bloku T8 a nemusí tak být tedy použit jako samostatný blok.